Table 5: MYMV linked - SSR markers used for the validation of 52 indigenous landraces and 4 breeding genotypes of mung bean.

Sl. No.

Name of Primer

Sequence (5’-3’)

Tm

Detection Band size (bp)

1

DMB SSR 125

F: AAAAGAGTGACAGAGGTGGAAA

R: ACATGCACATTCTGAACCACAT

59

220,240

2

DMB SSR 130

F: ATCCAAGAGCATTTGAACTTCC

R: CAACTGCAAATGACGTGAAGAT

64

190

3

DMB SSR 158

F: TGGAAAATTTGCAGCAGTTG

R: ATTGATGGAGGGCGGAAGTA

59

220

4

VR 095

F: GAAATGGGAGTTCAAAGAGGAA

R: TGGAGAAGTCTGGAAGAGAACC

58

120

5

VR 044

F: CCCATGAAGGTATGAGACAACA

R: GACTGAGAAAGAGAGAGAAGCATTT

60

150

6

VR 078

F: CATGTGGCAACGCAGAAG

R: TCAACTTATTCCTCCTTTCTCTCAC

60

130

7

DMB -SSR 080

F: CGAGGCAGAGAAACCTTAAGAA

R: GCTCGATACTCTTGGGTTGAA

58

130

8

YMV1

F:GAGAGAGAGAGAGAGAACTTTG

R;GAGAGAGAGAGAGAGACAGGA

54

100,200

 

9

DMB SSR 160

F: GGTGGATCAAATCCATTTTAGG

R: ACAGATCACATAGCAACCAAACA

57

220

10

DMB- SSR 220

F: AAAGAGCCCAGATTTGAAGCTA

R: GGGAATCAATACATGAAACCAAC

56

180

11

VR 0148

F: CCGTTGTTGTTGCTGTTGTG

R: GAGCTTGCTAACCCTCTCCAAT

58

180

12

DMB- SSR 165

F: TGGGACTAAACCACACTTTC

R: GAACTATGAAGGTTTCACAGAAA

61

220

13

VR 0226

F: GACTAGGCGCTGGGAAAA

R: GCTTCTCTTTCTTGCATTCATC

60

180

14

VR 0238

F: ATTCTCTGCCTGCCATTTT

R: ACGATTGTGTTTGTTGATGC

58

190

15

VR 040

F: TGACAACATGGGAAGAAGAAGA

R: ACACCAACACAAAAGCAAACAC

60

280

16

DMB SSR 151

F: AATGAAGGCTTGTCAAATCCA

R: TTATTTCACCTTGGCTGGATCA

58

220

17

VR 0216

F:TTCCCTGTGTCCTTATATGTCC

R:GAGGATAGTGAATTTTGAAGGC

60

200

18

VR 169

F:GGAAGATAGCGGAGATGAAG

R:CACCATACACCATAACATTCCTG

60

190