Table 2: Laboratory results during hospital admission.

Day 1 Day 9 Day 17
WBC (× 109/l ) 4.9 9.5 1.9
Hemoglobin (g/dl ) 10.0 8.8 6.6
Platelets (× 109/l ) 192 61 1.4
ALT (IU/L ) 32 122 820
AST (IU/L ) 27 90 195
ALP (IU/L ) 648 1006 1110
Total bilirubin (mg/dl ) 0.29 2.27 11.89
Albumin (g/dl ) 3.0 2.3 1.7
LDH (IU/L ) 283 481 488

ALT: Alanine Transaminase; AST: Aspirate Transaminase; ALP: Alkaline Phosphatase; LDH: Lactate Dehydrogenase.